همایش ها

جهت دریافت اطلاعات کلیه همایش ها به صورت ماهانه، فرم زیر را تکمیل کنید.

شماره تلفن    
ایمیل    
رشته تحصیلی  
اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
برگزار کنندگان مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
تاریخ برگزاری 8 اسفندماه 95
محل برگزاری تهران
تاریخ های مهم مهلت ارسال مقالات: 10 بهمن ماه 95
مهلت واریز هزینه ها: 15 بهمن ماه 95
ارسال پست غیرحضوری: 2 هفته کاری
محورهای همایش * نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی:

برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی
تعلیم تربیت دینی و اخلاق اسلامی
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
تکنولوژی و تحقیقات آموزشی
روش های تدریس نوین
آموزش الکترونیک
آموزش و پرورش
سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی

* نوآوری و تحقیق در علوم مدیریت

مدیریت استراتژیک
مدیریت کارآفرینی
مدیریت آموزشی
مدیریت بازرگانی
مدیریت اجرایی
مدیریت شهری
مدیریت دولتی
سایر مباحث مرتبط با علوم مدیریت

* نوآوری و تحقیق در علوم روانشناسی

سنجش و اندازه گیری
روانشناسی شخصیت
روانشناسی فرهنگی
روانشناسی اسلامی
روانشناسی عمومی
روانشناسی سلامت
روانشناسی تربیتی
سایر مباحث مرتبط با روانشناسی
توضیحات بیشتر
وبسایت همایش www.hpconf.ir/fa

عضویت در خبرنامه