همایش ها

جهت دریافت اطلاعات کلیه همایش ها به صورت ماهانه، فرم زیر را تکمیل کنید.

شماره تلفن    
ایمیل    
رشته تحصیلی  
پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
برگزار کنندگان مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند
تاریخ برگزاری 19 بهمن ماه 95
محل برگزاری تهران
تاریخ های مهم مهلت ارسال مقالات: 30 دی ماه 95
مهلت واریز هزینه ها: 5 بهمن ماه 95
پست بسته های شرکت کنندگان غیرحضوری: 25 بهمن الی 10 اسفند ماه 95
محورهای همایش * علوم تربیتی

تعلیم و تربیت اسلامی
برنامه ریزی آموزشی
آموزش و پرورش ابتدایی
آموزش پیش دبستانی
تکنولوژی آموزشی
برنامه ریزی درسی
تحقیقات آموزشی
مدیریت آموزشی
آموزش الکترونیک
اخلاق اسلامی

* علوم روانشناسی

روانشاسی بالینی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی شخصیت
روانشناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی عمومی
سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
فلسفه تعلیم و تربیت
برنامه ریزی درسی
روانشناسی سلامت
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

* علوم اجتماعی و فرهنگی

پژوهش علوم اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی
مطالعات زنان و خانواده
مردم شناسی
جامعه شناسی
جمعیت شناسی
مددکاری اجتماعی
برنامه ریزی رفاه اجتماعی
مطالعات راهبردی فرهنگ
مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی

* محور ویژه

اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریت جهادی
علوم تربیتی و توسعه پایدار
علوم روانشناسی و توسعه پایدار
علوم اجتماعی و فرهنگی و توسعه پایدار
سایر مباحث مرتبط
توضیحات بیشتر
وبسایت همایش www.epsconf.ir/fa

عضویت در خبرنامه