همایش ها

جهت دریافت اطلاعات کلیه همایش ها به صورت ماهانه، فرم زیر را تکمیل کنید.

شماره تلفن    
ایمیل    
رشته تحصیلی  
عنوان همایش تاریخ برگزاری اطلاعات بیشتر
سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه با تاکید بر آسیب های روانی - اجتماعی 26 بهمن ماه 95 اطلاعات بیشتر
سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی 14 الی 15 بهمن ماه 95 اطلاعات بیشتر
پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی 19 بهمن ماه 95 اطلاعات بیشتر
دومین کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه مشاوره ، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی 19 بهمن ماه 95 اطلاعات بیشتر
همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی 21 بهمن ماه 95 اطلاعات بیشتر
سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر 27 بهمن ماه 95 اطلاعات بیشتر
اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی 8 اسفندماه 95 اطلاعات بیشتر
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران 8 اسفندماه 95 اطلاعات بیشتر
اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت 13 و 14 اردیبهشت ماه 96 اطلاعات بیشتر
اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان 15 اردیبهشت ماه 96 اطلاعات بیشتر
کنگره سراسری روانشناسی خانواده 4 و 5 خرداد ماه 96 اطلاعات بیشتر
سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران 22 خرداد ماه 96 اطلاعات بیشتر
کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی 8 تیرماه 96 اطلاعات بیشتر
ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران 23 الی 25 آبان ماه 96 اطلاعات بیشتر

عضویت در خبرنامه